TiGroup-LOGO-BUNDLE-12

Tai nghe Headset Plantronics C33320 USB-A/C

Tai nghe Headset Plantronics C3320 USB-A Previous Next Mã sản phẩm: C3320 USB-A/C -Tai nghe Plantronics dòng 2 bên tai (thiết kế có chụp tai) -Có microphone lọc âm -Màu đen -Tai nghe call center cổng USB (Type-A/C) Giá: Liên hệ Tình trạng: còn hàng Thông tin sản phẩm: Thông số kỹ thuật của Tai… Continue reading Tai nghe Headset Plantronics C33320 USB-A/C

Tai nghe Headset Plantronics Practica SP11-QD

Tai nghe Headset Plantronics Practica SP11-QD Mã sản phẩm: Practica SP11-QD -Tai nghe Plantronics dòng 1 bên tai (thiết kế có chụp tai) -Có microphone lọc âm -Màu đen -Tai nghe call center kết nối điện thoại bàn or máy tính thông qua cáp chuyên dụng Giá: Liên hệ Tình trạng: còn hàng Thông tin… Continue reading Tai nghe Headset Plantronics Practica SP11-QD

Tai nghe Headset Plantronics Practica SP12-QD

Tai nghe Headset Plantronics Practica SP12-QD Previous Next Mã sản phẩm: Practica SP12-QD -Tai nghe Plantronics dòng 2 bên tai (thiết kế có chụp tai)-Có microphone lọc âm -Màu đen-Tai nghe call center kết nối điện thoại bàn or máy tính thông qua cáp chuyên dụng Giá: Liên hệ Tình trạng: còn hàng Thông tin… Continue reading Tai nghe Headset Plantronics Practica SP12-QD

Tai nghe Headset Plantronics C3225 USB-A – [#1603]

Tai nghe Headset Plantronics C3225 USB-A Previous Next Mã sản phẩm: C3225 USB-A -Tai nghe Plantronics dòng 2 bên tai (thiết kế có chụp tai) -Có microphone lọc âm -Màu đen -Tai nghe call center cổng USB (Type-A) Giá: Liên hệ Tình trạng: còn hàng Thông tin sản phẩm: Thông số kỹ thuật của Tai… Continue reading Tai nghe Headset Plantronics C3225 USB-A – [#1603]

Tai nghe Headset Plantronics C3220 USB-A

Tai nghe Headset Plantronics C3220 USB-A Previous Next Mã sản phẩm: C3220 USB-A -Tai nghe Plantronics dòng 2 bên tai (thiết kế có chụp tai)-Có microphone lọc âm -Màu đen-Tai nghe call center cổng USB (Type-A) Giá: Liên hệ Tình trạng: còn hàng Thông tin sản phẩm: Thông số kỹ thuật của Tai nghe Headset… Continue reading Tai nghe Headset Plantronics C3220 USB-A